335. Söyleşi: OSMAN SELİM KOCAHANOĞLU "Cumhuriyetin İlanı ve Hilafetin Lağvı"

OSMAN SELİM KOCAHANOĞLU

"CUMHURİYETİN İLANI VE HİLAFETİN LAĞVI"

Bir eğitmen çocuğu olarak 1944 yılında Kayseri'nin Amarat köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Kayseri'de okudu. Kayseri Lisesi mezunu. 1968 yılında İÜ İktisat Fakültesi Maliye-Sosyal Siyaset Bölümü'nü bitirdi. Askerliğini yedek subay olarak yaptı. 1972-83 yılları arasında Maliye Bakanlığında vergi müfettişi (gelirler kontrolörü) olarak çalıştı. Mesleği gereği Türkiye'nin pek çok yerini dolaştı. Mali konularda 20'den fazla mesleki kitabı ve çok sayıda makalesi yayınlandı. 1983 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılarak Temel Yayınları'nı kurdu. Yazarlık ve yayıncılık yapıyor. Şiir ve yazıları; Toprak, Hakimiyet, Türk Yurdu, Toker, Meşale, Erciyes, Küçük dergide çıktı.

Eserleri   

Beyaz Çığlık, Halk Matbaası, İstanbul 1969.

Milli Edebiyat Hareketi ve Beş Hececiler, Toker Yayınları, İstanbul 1976.

 Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek, Ağrı Yayınları, İstanbul 1983.

Sen Bana Şiirsin, Temel Yayınları, İstanbul 1989.

Midhat Paşa'nın Hatıraları 1 - Hayatım İbret Olsun, Temel Yayınları, İstanbul 1997.

Midhat Paşa'nın Hatıraları 2 - Yıldız Mahkemesi ve Taif Zindanı, Temel Yayınları, İstanbul 1997.

İttihat ve Terakki'nin Sorgulanması ve Yargılanması, Temel Yayınları, İstanbul 1998.

Derviş Vahdeti ve Çavuşların İsyanı, Temel Yayınları, İstanbul 2001.

Atatürk'e Kurulan Pusu: İzmir Suikastının Perde Arkası, Temel Yayınları, İstanbul 2003.

Ali Fuat Cebesoy'un Arşivinden Askeri ve Siyasi Belgeler, Temel Yayınları, İstanbul 2005.

Sevgili Aliye'm: Maliye Nazırı Cavid Bey'in Hapishane Mektupları ve Savunmaları, Temel Yayınları, İstanbul 2006.

Divan-ı Harb-ı Örfî Muhekamatı Zabıt Ceridesi: Tehcir Yargılamaları (1919), Temel Yayınları, İstanbul 2007. 

Hatıraları ve Mektuplarıyla Sadrazam Talât Paşa, Temel Yayınları, İstanbul 2008. 

31 Mart Ayaklanması ve Sultan Abdülhamid, Temel Yayınları, İstanbul 2009.

Atatürk'ün Üç Muhalifi 1: Kazım Karabekir, Temel Yayınları, İstanbul 2010.

Atatürk-Rauf Orbay Kavgası: Milli Mücadele ve Sonrası, Temel Yayınları, İstanbul 2012.

Atatürk-Kazım Karabekir Kavgası: Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Temel Yayınları, İstanbul 2013.

Divan-ı Harp Zabıtları'na Göre Menemen ve Kubilay Olayı, Temel Yayınları, İstanbul 2013. 

Atatürk-Vahdeddin Kavgası: Saltanattan Cumhuriyete Siyasal ve İdeolojik Dönüşüm, Temel Yayınları, İstanbul 2014.

Yeni Türkiye'nin Doğuşu: Cumhuriyetin Kuruluş Hikayesi, Temel Yayınları, İstanbul 2015.

Osmanlının Altı Paşası Kimlik ve Kişilik Analizleri, Temel Yayınları, İstanbul 2017.

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 3 Şubat, 2024