331. söyleşi: Prof. Dr. Selçuk Erez "Eylemlerde Çocuklar Gibi Şendik"

Selçuk Erez

Selçuk Erez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra, New York'ta Columbia Üniversitesi Preabyteterian Tıp Merkezi'nde kadın-doğum ve Houstan'da Baylor Üniversitesinde jinekolojik onkoloji ileri ihtisas yapmıştır. 

Cerrahpaşa'da tıp profesörlüğüne yükselmiştir.

9 yıldır Bilgi Üniversitesi "Yaratıcılık/Creativity" dersini İngilizce vermektedir. 

2014-2018 İstanbul Tabip Odası Başkanı olmuştur.

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Üyesidir. 

Eserleri: 

Tıbbi Nitelikte 104 yayın, dört kitap.

Yaratıcılık (Aklımızın Sınırlarını Aşmak): Yeşim Erez ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın.

19 adet roman, çeşitli makale ve oyunlar.

Köşe Yazarlığı Güneş gazetesi (4 yıl), Cumhuriyt (29 yıl), şimdi t 24 internet gazetesi.

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 23 Aralık, 2023