Serhan Yedig
Piyanist İdil Biret'in kayıtları, 1960'lardan itibaren, Avrupa ve ABD'nin önde gelen firmalarınca yayımlandı. EMI, Vega (Decca), Finnadar (Atlant...
180TL
Kemal KOZANOĞLU
Bugünlerde daha çok cezaeviyle ve “soğukluğuyla” tanınsa da,Trakya’nın güneydoğu ucunda, Çatalca yarımadasının güneybatısında, kuzeyMarmara kıyıs...
145 TL
Murat KATOĞLU
Bugün Türkiye’nin altı şehrinde temsiller veren ‘Devlet Opera veBalesi’ tam bir Cumhuriyet çocuğudur. Bu kitap ülkenin sanathayatı için özellikli...
150TL
Salih Özbaran
Kimlik konusu son yıllarda gerek Osmanlı İmpara-torluğu’nda algılandığı biçimleriyle gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde inşa edildiği şekilleriyle ç...
120 TL
İlkay Somel
“Trabzon’da geçirdiğimiz o günlerde babamı ben, limana bakan, Ortahisar’daki evlerinin sokağında bir çocuk, Ganita’da romantik bir delikanlı, Hal...
95 TL
Erol Manisalı
Fatih’ten Beyoğlu’na Benim İstanbul’umu yazmak;Atilla İlhan’dan Demir Özlü’ ye, Aytekin Kotil’den Nurettin Sözen’e, Müjdat Gezen’den Cavit Orhan...
120 TL