Toplam kitap adedi: 153
Mamma... Li... Turchi...
Orhan Koloğlu
1960'Iarın başı... Roma'da Türkiye'nin Basın Ataşesi görevindeyim. Gazetelerin yayınlarını yakından izliyorum. Başlıkta gördüğünüz feryada sıkça rastlamak beni şaşkına çevirmişti. İnsanları Türk'ten korkmaya çağıran bir mesajın yaygınlaşması beni şaşırtıyordu...
33 TL
1921 Maarif Kongresi
Zeki Sarıhan
Ülkemizde ilk eğitim şûrası, Maarif Vekâleti tarafından 15-21 Temmuz 1921'de Maarif Kongresi adıyla Ankara'da toplandı. 15 gün sürmesi planlanmışken, Yunan saldırılarının Ankara'yı tehdit etmesi üzerine yarıda kaldı.Kurtuluş Savaşı'nın çeşitli yönleri...
35 TL
İstiklal Savaşı'nın Mali Kahramanı: Hasan Fehmi Ataç
Sevim Dabağ
İstiklal Savaşı'nın mali kahramanı, Atatürk'ün Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç, Milli Ordu'nun kurulmasında büyük katkı ve çaba gösterir. Cumhuriyetin kurulması ve kurumlaşması sürecinde önemli görevler üstlenir. Savaş yıllarında Maliye'nin düzene girmesinde...
35 TL
SALİH ÖZBARAN - Tarih Fermanla Yazılmaz
Özlem Kumrular
Cumhuriyet tarihimizin önemli Osmanlı tarihçilerinden Prof. Dr. Salih ÖZBARAN'ın Türkiye-İngiltere-Portekiz üçgeninde geçen hayat hikâyesi, yolu tarihten geçen herkesin merak ve ilgiyle okuyacağı bir kitap... Küllerinden doğan Ege kasabası Turgutlu'dan yola...
39 TL
Prusya'dan Enverland'a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi
Orhan Koloğlu
İki millet önce Haçlı Seferleri'nde birbirlerini tanırlar.Engizisyon dönemi papazları ve hatta Protestanlığın kurucusu Martin Luther, Hıristiyanlık vecibelerini tam yerine getirmeyenleri cezalandırmak için Tanrı'nın Türkleri "Allah'ın Görevlisi" olarak...
39 TL
II. Meşrutiyet'ten Mütareke Dönemi'ne Türkiye
Bülent Bakar
İlber  Ortaylı’nın  eserlerinden  birisinin  adı  “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” başlığını taşımaktadır. Burada kastedilen 19. yüzyıldır ve tüm sıkıntı ve sorunlarıyla Osmanlı modernleşme tarihi, sosyo-kültürel değişiklikler...
38 TL
Bir Nadir Öyküsü
Aslı Ayhan
"Bir Nadir Öyküsü” ASİL NADİR'in annesi SAFİYE NADİR'in  Kıbrıs'ın köylerinden İngiltere Kraliçesi'nin sarayına uzanan iniş  çıkışlarla dolu hayatını, onun bitmek tükenmek bilmez mücadelesini ve azmini anlatıyor. Bu kitapta yalnızca SAFİYE NADİR'in...
32 TL
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
Hüner Tuncer
Trablusgarp Savaşı'nda "Mustafa Kemal Ruhu", ilk kez İtalyanlara karşı savaşan genç Osmanlı subaylarını sarmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Osmanlı Hükümeti'nin İtalya'ya savaş açmaktan çekinmesine karşın, bu savaşı kendi sorumlulukları altında ve Hükümet...
(Baskısı Tükenmiştir) 26 TL
İndir Faizi Bindir Faizi
Güngör Uras
"Humour" kelimesi yabancı bir kelimedir. Anlamı "olayların gülünç yanlarını görme yeteneği, nüktedanlık, şakacılık"tır.Humour türü yazıları seviyorum, 1982 yılında Güneç gazetesi yayınlanmaya başladığında, Ali Rıza Kardüz imzası ile bu tür yazılara başladım....
34 TL
Bilal Şimşir
Birkaç cümleyle benim tanıdığım Arnavutluk'a da değineyim. O yıllardaki Arnavutluk, bugünkü Arnavutluk'tan çok farklıydı. Ülkeyi kırk yıl demir yumrukla hükmetmiş olan Enver Hoca, benim Tirana'ya varışımdan altı ay kadar önce ölmüştü. Ama onun bütün kadrosu...
43 TL
Marjinal Teoriler Ansiklopedisi
Cahit Kayra
Türkiye büyüyor, yani insan sayısı artıyor. Sorunlar da Türkiye’yle birlikte büyüyor. Sorunları karşılamak için para lazım. Ama para kaynakları tükeniyor. Borç almakla, mal satmakla olmuyor. Ben, şöyle sağlam, verimli kaynaklar bulmalı, diyorum. Bu konudaki...
38 TL
Son Kullanma Tarihi: 2019
Atilla Kıyat
Konuya “Türkiye 20. yüzyılın son on yılını ıskaladı” diye girmek, sonra da “siyasi, askeri, ekonomik tedbirleri hayata geçirebildi mi, şimdi ona bakalım” demek gerçekten çelişkilidir.Hele bir de bu on yılda ikisi tek parti, dördü koalisyon, biri güven oyu...
29 TL
70'lerde Çocuk Olmak
Cihan Demirci
Cihan Demirci İstanbul doğumlu olup, kendi kuşağından pek çok mizahçı gibi Oğuz Aral’ın Gırgır dergisinde yetişti. Yazar-çizerliğe 1978 yılında adım atan Cihan Demirci’nin ilk karikatürleri 1978’de Fırt dergisinde, ilk imzalı yazısı 1980’de Gırgır dergisinde...
34 TL
Atatürk'ün Kültür Kurumu HALKEVLERİ
Anıl Çeçen
Atatürk’ün Cumhuriyet rejimini dayandırdığı Halkçılık anlayışının halk okulları ve ulusal kültür merkezleri olarak kurmuş olduğu HALKEVLERİ hakkında ilk yapılan bilimsel araştırma, bu kitap ile Türk okuruna ulaşmaktadır. Daha sonraları bazı Anadolu...
42 TL
Viyana Kapısında Türkler
On altıncı ve on yedinci yüzyıllar, Türklerin Büyük Almanya için tehlike yarattığı bir dönemdi. 1529 ve 1683 Viyana Kuşatmaları bu sıkıntının zirvelerini temsil eder. On birinci yüzyılda Orta Asya’dan kopup gelen ve savaşçı bir bozkır halkı olan...
29 TL
Türkiye'de Partili Cumhurbaşkanı Tartışmalarının Kısa Tarihçesi
Ahmet Gülen
Son dönemlerin aktüel siyaset konuları arasına giren "Partili Cumhurbaşkanı" kavramı ve "Tarafsız Cumhurbaşkanı" tartışmalarının geçmişi Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk Cumhurbaşkanlarımız Atatürk ve İnönü - her ne kadar bir genel...
29 TL
Dünya Hâlâ Büyük Yaşam Hâlâ Kısa
Murat Erdin
Evrensel kültürün bugünkü noktaya ulaşmasında adı çok bilinen yazar, sanatçı, tarihçi ve siyasetçinin yanında bir de tarih ağacının gölgesinde kalanlar vardır. Bu kitaptaki denemelerin amacı o dev ağacın yapraklarını aralayıp gölgede kalanları açığa çıkarmak...
34 TL
Temmuz
Mevlüt Soysal
"Tokmağın davula vurmasıyla yerinden oynayıp sağa sola uçuşan toz taneciklerinden farksızım şimdi. Uçtuğum bir gerçek. Peki, düşeceğim yer?"2016. Temmuz. Kanlı bir işgal girişimi ve sonrasında yaşananlar... Ergenekon ve Balyoz kumpasları sürecinde yaşanan...
(Baskısı Tükenmiştir) 29 TL
İstanbullu - Şehroğlanı ile Şehrkızı
Orhan Koloğlu
İSTANBULLU sayılmak sadece Suriçi doğumlu ŞEHROĞLANI - ŞEHRKIZI'na yakıştırılırken, bugün yarışa katılan sayısı 20 milyona yaklaşıyor.Orhan Koloğlu***Sana bir tepeden baktım aziz İstanbulGörmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yerÖmrüm oldukça, gönül tahtıma,...
34 TL
Çınarın Gölgesinde Arnavutlar
Hüseyin Perviz Pur
Ulu Önder Atatürk, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken aynı anda  Balkanlar'da, Türk karşıtı olan devletlerin bulunduğu  bir coğrafyada yaşayan Türklere kardeşçe elini uzatmış, Osmanlı Devleti'ne çok büyük hizmetlerde bulunmuş,...
38 TL