315. Söyleşi: Prof. Dr. Bülent BAKAR | Cephe Gerisinde Savaş Hazırlığı:Türkiye'de Pasif Korunma (1935-1945)

PROF. DR. BÜLENT BAKAR
1970 doğumludur. 1992’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2005’de Yrd. Doç. Dr., 2012 yılında da Doç. Dr. olan Bülent BAKAR, 2018 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, II. Meşrutiyet Dönemi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Mütareke Dönemi, Ermeni Meselesi, Mülteci meseleleridir. Bu konularda ulusal ve uluslararası birçok dergide makaleleri yayınlanmıştır.
“Ermeni Tehciri” adlı doktora teziyle uzun zamandır Türkiye gündemini meşgul eden Ermeniler ve tehcir konusunda okuyucuya belgelere dayalı bir eser sunmuştur. Bu eser Atatürk Araştırma Merkezi tarafından daha geniş kitlelerin yararlanabilmesi için kitap olarak da okuyucuya sunulmuştur.
“Esir Şehrin Misafirleri Beyaz Ruslar” adlı eseriyle tarihimizde ve sosyal hayatımızda bir dönem geniş yankı bulmuş ancak geçen yıllar içerisinde unutulmuş bir dönemi bize hatırlatmıştır. Bugün de gündemde olan göç ve göçmenlik olgusunu incelediği bu eseri geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgi ile karşılanmıştır. Bu eserinde 1920’li ve 1930’lu yılların “Beyaz Yıllar” olarak anılmasını sağlayan Beyaz Rusların Türk topraklarına göçlerini işlemiştir. “İstanbul’dan ayrılırken hayatta kalmalarını sağlayan şehre sevgi ve minnet duydular ve felaketli yıllarını unutmadılar. Binlerce Beyaz Rus ise İstanbul’da kaldı ve Türk vatandaşı olarak bilgi ve deneyimleriyle yaşadıkları topluma katkı sağladı. Sonuç itibariyle bu insanlar Türk-Rus tarihinden çok özel bir yere sahiptir. Beyaz Ruslar felaketin, dostluğun ve hayata yeniden başlamanın simgesi olmuştur.”
“Hava Taarruzuna Karşı Türkiye’de Pasif Korunma(1935-1945)” adlı son eserinde Prof. Dr. Bülent Bakar, II. Dünya Savaşı’nın pek kimsenin dikkatini çekmeyen başka bir yönüne vurgu yapıyor. Sadece Varlık Vergisi ya da Köy Enstitüleri meselesiyle gündeme gelen 1940’lı yılların hep göz önünde olan ve genellikle göz ardı edilen cephe gerisine dikkat çekiyor. 60 milyon insanın hayatını kaybettiği ve bu ölenlerin büyük kısmının sivil olduğu bu savaşta Türkiye hükümetinin ve halkının kendisini savunmak için aldığı tedbirler nelerdi? Alarm denemeleri, ışık karartma, sığınaklar, gaz maskeleri, kurslar ve konferanslar…. . Genç cumhuriyet ve Türk milleti kan ve can ile kurtardığı vatanını ter ve gözyaşı ile nasıl savunmaya hazırlandı? Savaşın yıkıcılığının günlük hayata etkisini gözler önüne seren bir eser.
 
Kitapları

 • Ermeni Tehciri, Atatürk Araştırma Merkezi, 2009
 • Esir Şehrin Misafirleri Beyaz Ruslar, Tarihçi Kitabevi, 2012
 • II. Meşrutiyet’ten Milli Mücadele Dönemi’ne Türkiye, Tarihçi Kitabevi, 2018
 • Hava Taarruzuna Karşı Türkiye'de Pasif Korunma (1935-1945), Tarihçi Kitabevi, 2019
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
 
 • Savaş Döneminde Türk Basınında Tarafsız Yayın Politikası Saraybosna Suikastından Sultan Osman ve Reşadiye Gemileri Olayına Savaş Algısı.  Türk Dünyası Araştırmaları(220), 171-190. (Yayın No: 2898027) 
 • Savaş Döneminde Türk Basınında Alman Sempatisi Dönemi Goeben ve Breslau Gemilerinin Gelişinden Karadeniz Hadisesi ne Savaş Algısı.  Türk Dünyası Araştırmaları(221), 31-60. (Yayın No: 2898040) 
 • İkinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'da Lekeli Humma Tifüs İle Mücadele.  Türk Dünyası Araştırmaları(210), 137-178. (Yayın No: 2897993) 
 • Millî Mücadele'de Yunanistan’ın Son Teşebbüsü Batı Anadolu'da Muhtariyet İlânı.  Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi(22), 127-166. (Yayın No: 2897954 
 • Cumhuriyet Döneminde Atatürk'ün İlk İstanbul Ziyareti 1 Temmuz 30 Eylül 1927.  Türk Dünyası Araştırmaları(188), 9-28. (Yayın No: 2897936) 
 • Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya Esir Düşen Türk Askerleri Rusya’daki Üserâmız Hakkında Malûmât.  Türk Dünyası Araştırmaları(179), 85-104. (Yayın No: 2897919)
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Birinci Dünya Savaşı'nda Sevk ve İskân Kanununa Giden Süreç Osmanlı Hükümetinin Ermeni Politikaları.  19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri, 1, 153-180. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2898108)
 • Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Erzurum ve Sivas Kongreleri Sürecinde Kuva-yı Milliye Politikaları.  Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, 2, 1958-1998. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2898097)

Söyleşi Tarihi: 15 Şubat 2020 Cumartesi 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 15 Şubat, 2020