307. Söyleşi: Onur Öymen | Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası

ONUR ÖYMEN

 18 Ekim 1940 tarihinde İstanbul doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1963), aynı fakültede doktora yaptı. 'Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası' başlıklı bir doktora tezi hazırladı. Bu tez Bilgi Yayınları tarafından yayımlandı.
1964 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 1966 - 1968 yılları arasında NATO Dairesinde İkinci kâtip olarak görev yaptı. 1968'de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'ne atandı.
Ankara'da Siyaset Planlama ve Avrupa Konseyi, daha sonra da Kıbrıs Dairelerinde Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1974 yılında Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı oldu. 1978 yılında Dışişleri Bakanı'nın özel danışmanı olarak görevlendirildi. Bir yıl sonra Ekonomik İşler Daire Başkanı oldu. 80'li yılların başında Prag Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1980), Madrid Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1982) görevleriyle yurtdışında bulundu. 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak Ankara'ya döndü. 1985'te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu.
Kopenhag Büyükelçisi (1988), Bonn Büyükelçisi(1990) görevlerinin ardından 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 1997'de NATO Daimi Temsilcisine getirildi. 2002 yılının Ağustos ayında Dışişleri Bakanlığındaki görevinden emekli oldu.
Kasım 2002'den CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010'e kadar CHP Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Temmuz 2007'de CHP Bursa Milletvekili olarak TBMM'de yer almıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerini bilmektedir. Aldığı ödüller “Yılın Bürokratı” (Nokta Dergisi 1995), “Yılın Hariciyecisi” (1995, 1996, 1997 TÜSİAV), “Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü” (1997 Milliyet gazetesi)’dir.


Eserleri:
  • Silahsız Savaş, Remzi Kitabevi, 2002
  • Türkiye’nin Gücü, Remzi Kitabevi, 2003
  • Ulusal Çıkarlar, Remzi Kitabevi, 2005
  • Çıkış Yolu, Remzi Kitabevi, 2008
  • Demokrasiden Diktatörlüğe, Remzi Kitabevi, 2011
  • Uçurumun Kenarında Dış Politika, Remzi Kitabevi, 2012
  • Bir Propaganda Silahı Olarak Basın, Remzi Kitabevi, 2014
  • Arka Plan, Remzi Kitabevi, 2016
  • Zor Rota, Remzi Kitabevi, 2018
  • Geleceği Yakalamak, Remzi Kitabevi, 2018 (4. Baskı)
 

 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 21 Aralık, 2019