304. Söyleşi: Fatmagül Demirel | Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar

PROF. DR. FATMAGÜL DEMİREL

Prof. Dr. Fatmagül Demirel, 1972 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini aynı bölümde tamamladı. Türk basın ve hukuk tarihi üzerine yayınlanmış makalelerinin yanı sıra, II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri, Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da Kamu Binaları, Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar başlıklı kitapları bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

ESERLERİ:

II. Abdülhamid Döneminde Sansür, Bağlam Yayıncılık, 2007.

Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler Son Ziyafetler, Doğan Kitap, 2008.

Adliye Nezareti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.

Sultan 2. Abdulhamid'in Mirası İstanbul'da Kamu Binaları, İst. Ticaret Odası, 2012.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Esnaf ve Ticaret, (Editör) Tarif Vakfı Yurt Yayınları, 2012.

Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar, Bağlam Yayıncılık, 2019.

 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 30 Kasım, 2019