287. Söyleşi: Seçil Karal Akgün | Osmanlı İmparatorluğu'nda "Mormon Misyonerleri"

Seçil Karal Akgün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (AÜ DTCF)- Tarih Bölümü’nü bitirdikten sonra doktora ve doçentlik çalışmalarını da aynı bölümde tamamlamış, 1970-1981 yılları arasında aynı üniversitede Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde ilk önce asistan, sonra doçent olarak çalışmıştır.
 
1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne geçen Seçil Karal Akgün 1989 yılında profesör olmuştur. 1991-97 yıllarında ve 2002’den emekli olduğu 2013 yılına kadar ODTÜ’de Tarih Bölümü Başkanlığı yapmıştır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde, Kara Harp Okulu’nda ve Bilkent Üniversite’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri veren Seçil Akgün ,- Almanya’da Frankfurt, Amerika Birleşik Devletleri’nde Salt Lake City ve Columbia, İsrail’de Jerusalem ve Hayfa üniversitelerinde, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine dersler, seminerler ve konferanslar vermiş, Amerika,İngiltere, İsviçre’de arşiv araştırmaları yapmıştır.

Çalışmaları yakın dönem Osmanlı Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Türk Devrimi üzerinedir. Laiklik, Ermeni meselesi, Kızılay Tarihi ve Amerikalı misyonerler üzerine de kitapları ve yurt içinde ve dışında yayınlanmış makaleleri olan Seçil Karal Akgün çeşitli Türk ve yabancı kuruluşlarının üyesidir.

Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapan, önemli tarihçilerimizden Ord. Prof. Dr.Enver Ziya Karal’ın kızı olan Akgün, 1 Aralık 2017’de Başkent Üniversite’sinde babasının adına kurduğu “Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi” ni yönetmektedir.

Eserlerinden Bazıları:

  • Selanik’teki Ev, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006
  • Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Temel Yayınları, 2006
  • 27 Mayıs Bir İhtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 2009
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda Mormon Misyonerler, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014
     
Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 27 Nisan, 2019