285. Söyleşi: Firdevs Gümüşoğlu - Kars Cılavuz Köy Enstitüsü

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir.

Bilim ve Üyopya ve Kadınlar Dünyası dergilerinin kuruluşunda yer almıştır.

Gümüşoğlu'nun aşağıdaki eserlerinin yanısıra, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Eserleri:

  • Ders Kitapları'nda Cinsiyetçilik, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996
  • Türkiye'nin Pasteur'u Dr. Zekai Muammer Tunçman, Berfin Yayınları, İstanbul, 2001
  • Cumhuriyette İz Bırakanlar: Onuncu Yıl Kuşağı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001
  • Ed: Firdevs Gümüşoğlu, 21. yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, Bağlam Yayıncılık, 2001
  • Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum Modeli, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2005
  • Ed: Firdevs Gümüşoğlu Terör, Şiddet ve Toplum, Bağlam Yayınları, 2006.
  • Birgi'de Toplumsal Yaşam ve Değişim-Bir Belde Monografisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008
  • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, 4. Baskı, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2016
  • Cılavuz Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, 3. Baskı, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.


 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 13 Nisan, 2019