272. Söyleşi: Nermin Abadan Unat - Kırım'dan Gelen Bir Aydının Yaşam Mücadelesi

NERMİN ABADAN UNAT

Hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci, yazar, siyasetçi  Nermin Abadan Unat, 1921 yılında Viyana’da doğdu. Annesi Alman, babası Türk’tür. 14 yaşındayken Türkiye’ye kendi kararıyla geldi.  İzmir Kız Lisesi’ni 1940’da, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni 1944’te bitirdi. Altı yıl Ulus gazetesinde çalıştıktan (1944-50) sonra Fullbright bursu ile ABD’de Minnesota Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenim gördü (1952-53).1953’te Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak atandı. 1958’de SBF’de doçent, 1966’da profesör oldu ve Siyasal Davranış kürsüsünü kurdu. Berlin, Münih, New York City, Denver, Georgetown ve California’da Los Angeles Üniversiteleri’nde konuk profesör olarak ders verdi. 1964’te "Batı Almanya’da Türk İşçilerinin Sorunları" adlı kitabı yayımlandı. Göçmen işçi sorunları ve kadın sorunları ile yakından ilgilendi. "Türk Toplumunda Kadın" kitabı Almanca ve İngilizce olarak  yayımlandı. Uluslararası Siyasi İlimler Derneği’nin (IPSA) başkan yardımcılığını (1967-70), Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin başkanlığını (1977-84) yaptı. 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın/Erkek/Eşitlik Komisyonu’nda başkan yardımcılığı dahil çeşitli görevler üstlendi. 1978-80 arasında CHP’den  “kontenjan senatörü” olarak TBMM’ye girdi. 1989’da SBF’den emekli oldu. Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin Kadın Araştırma Merkezi’nde dersler verdi.

1996 da kendi özgeçmişini “Kum Saatini İzlerken" başlığı ile yayınlamıştı.  Sedef Kabaş’ın nehir söyleşisi bu kitaptan esinlenmiştir.

2010 yılında Sedef Kabaş tarafından “Hayatını Seçen Kadın – Hocaların Hocası Nermin Abadan Unat” nehir söyleşi kitabı yazıldı. Bu kitapta Nermin Abadan Unat’ın hayat mücadelesi çok yönlü anlatılmaktadır.

2015 tarihinde Hürriyet gazetesinde Yenal Bilgici’nin Nermin Abadan Unat’la yaptığı röportajdan satırlar..

“Hocaların hocası" diyorlar ona. Memleket siyasetinde, sosyal bilimlerinde kimi biliyorsanız ya onun öğrencisidir ya da onun öğrencisinin öğrencisi. Hukukçu, siyaset bilimci, iletişim bilimci, sosyolog… Nermin Abadan-Unat, Cumhuriyet’i kuran neslin en önemli temsilcilerinden biri. Unvanları saymakla bitmiyor. Türkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi, ilk kadın senatörlerinden, ilk kadın gazetecilerinden, Mülkiye’nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti, ilk kadın kürsü kurucusu, Basın Yayın Yüksek Okulu’nun ilk kadın müdürü... Göç ve kadın hakları konusunda tartışmasız bir uluslararası otorite. Kendini sıfırdan inşa eden bir kadın… Babasını kaybetmesinin ardından daha 13 yaşındayken, sıfır Türkçeyle, Budapeşte’den bir başına kalkıp geldiği İzmir’de hayatını ilmik ilmik ören bir kahraman”

Evlilikleri:

 •     1946’da Prof. Dr. Yavuz Abadan’la evlendi. Mustafa Kemal Abadan (d. 1958) adında bir oğlu oldu. Yavuz Abadan 1967’de öldü.
 •     1972’de Prof. Dr. İlhan Unat’la evlendi. Unat 2009’da öldü.Ödülleri’nden bazıları:

 •     Göçmen işçiler konusunda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları nedeniyle Federal Almanya Devlet Başkanı’ndan “Liyakat Nişanı”  
 •     2012 yılında eğitime kattığı değer nedeniyle “Vehbi Koç Ödülü”
 •     2016 yılında Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye Büyük Ödülü
 •     2017 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, Jüri Özel Ödülü


 
Eserlerinden bazıları:

 •     Kum Saatini İzlerken, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007
 •     Hayatını Seçen Kadın- Hocaların Hocası Nermin Abadan Unat, Nehir Söyleşisi: Sedef  Kabaş,  Doğan Kitap, İstanbul, 2010
 •     Emancipation In Exile: Perspectives On The Empowerment Of Migrant Women, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015
 •     Bitmeyen Göç / Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017
 •     Kırım'dan Gelen Bir Aydının Seçilmiş Yazıları, Prof. Dr. Yavuz Abadan, Yayına Haz: Nermin Abadan Unat -Alisait Yılkın, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017
   
Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 12 Ocak, 2019