266. Söyleşi: Hüner Tuncer - Trablusgarp ve Balkan Savaşları

TED Ankara Koleji’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1971-1975 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi “Uluslararası İlişkiler” Kürsüsü’nde Asistanlık görevinde bulundu ve “Uluslararası İlişkiler” dalında “doktora” derecesini aldı. 1975-1977 yıllarında yüksek lisans öğrenimi gördüğü Viyana Diplomasi Akademisi’nden 1977’de mezun oldu. 1977-1997 yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yaptı.

Yurtdışında görev yaptığı yerler şunlardı: Kopenhag Büyükelçiliği, Meksiko Büyükelçiliği, Milano Başkonsolosluğu, Oslo Büyükelçiliği ve Pretoria (Güney Afrika) Büyükelçiliği. 1997-1998 yıllarında “Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı” görevinde bulundu. Kasım 1998’de “Siyasî Tarih Doçenti” unvanını aldı. 1998-1999 yıllarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı. 1999-2003 yıllarında Ankara Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam-zamanlı öğretim üyeliği ve “Bölüm Başkanlığı” görevlerinde bulundu. 2003-2007 yıllarında ODTÜ Tarih Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği, 2008-2009 yıllarında da Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı. 2014-2015’te Ufuk Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı.

Ödülleri:

  • 2009 yılında “Avusturya Devleti Bilim ve Sanat Şeref Nişanı”nı aldı.
  • 2010’da “Viyana Diplomasi Akademisi Mezunları Şeref Listesi”nde yer aldı.
  • 2013’te “Metternich’in Osmanlı Politikası, 1815-1848” isimli eseriyle Sosyal Bilimler dalında “2013
  • Yunus Nadi Ödülü”nü aldı.


Doç. Dr. Hüner Tuncer’in yayımlanmış eserleri:

1- Metternich’in Osmanlı Politikası (1815-1848), Ümit Yayıncılık, Ankara, 1996.
2- Irkçılıktan Özgürlüğe, Güney Afrika, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1997.
3- Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan, Sanat Kitabevi, Ankara, 1999.
4- Çözemediklerimiz, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000.
5- 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000.
6- İdealler Kuşağı’ndan bir Örnek: Dr. Hadiye Tuncer, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2002.
7- Doğu Sorunu ve Büyük Güçler, 1853-1878, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2003.
8- Eski ve Yeni Diplomasi, 4. Baskı, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2005.
9- Küresel Diplomasi, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2006.
10- İç Politikadan Dış Politikaya Türkiye’nin Sorunları ve Küreselleşme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2006.
11- Bir Kadın Diplomatın Anıları, Logos Yayınları, İstanbul, 2007.
12- Osmanlı-Avusturya İlişkileri, 1789-1853, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 2008.
13- Diplomasinin Evrimi, Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye…, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2009.
14- Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler, 1815-1878, Kaynak Yayınları, İstanbul, Eylül 2009.
15- Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Aralık 2010.
16- Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu, Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2011.
17- Atatürkçü Dış Politika, 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 2011.
18- Osmanlı’nın Rumeli’yi Kaybı, 1878-1914, 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Aralık 2011. 19- İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938-1950), 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2012.
20- Kıbrıs Sarmalı, Nasıl Bir Çözüm?.., Genişletilmiş 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2012.
21- Metternich’in Osmanlı Politikası (1815-1848), Genişletilmiş 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ocak 2013 (2013 Yunus Nadi Ödülü’nü kazandı).
22- Menderes’in Dış Politikası, Batı’nın Güdümündeki Türkiye, Kaynak Yayınları, İstanbul, Eylül 2013.
23- 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türk Dış Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul, Mayıs 2014.
24- İki Darbe Arasında Türk Dış Politikası, 1971- 1980, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2014. 25- Das osmanische Reich und Metternichs Polititik, çev. Mehmet Tahir Öncü, Verlag Frank und Timme, Berlin, 2014.
26- Kırım, Savaş ve Diplomasi (1853-1856), Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Eylül 2015.
27- Özal’ın Dış Politikası (1983-1989), Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2015.
29- Küreselleşme Döneminde Türk Dış Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 2016.
28- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Ekim 2016.
29- Türk Dış Politikası, 1. Cilt (1789-1920), Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2017.
30- Türk Dış Politikası, 2. Cilt (1920- 2002), Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2017.
31-Trablusgarp ve Balkan Savaşları(1911-1913), Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Ekim 2018

Doç. Dr. Tuncer’in; siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası konularında yayımlanmış olan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 24 Kasım, 2018