256. Söyleşi: Ekrem Sezik - Bitkilerin İlaç Olarak Kullanımında Doğrular-Yanlışlar

 

EKREM SEZİK

1942’de doğdu, İstanbul Erkek Lisesi ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı Fakülte’de asistan olarak doktorasını tamamladı (1967).
 
1969’da Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Y.Okulu’nda kurucu üye olarak göreve başladı.
 
1977 yılında doçent, 1982 yılında profesör oldu.
 
1986 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne geçti.
 
2009 yılında emekli oldu, eğitim ve araştırma faaliyetleri için tekrar görevlendirildi (3 yıl). Bu dönemde Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fitoterapi Y.Lisans programında da ders vermeye devam etti.
 
2012 yılında  araştırmalarını da Yeditepe Üniversitesi’ne nakletti.
 
Sağlık Bakanlığı’nda
Bakan özel danışmanlığı (1984-86), Bitkisel İlaçlar Ruhsat Komisyonu Başkanlığı (10 yıl), İlaç Danışma Kurulu üyeliği (2 yıl), Türk Farmakope Komisyonu, Ara Ürünler Komisyonu ve Avrupa Farmakopesi Uzman Grubu (12 yıl) üyeliklerinde bulundu. 2017 ‘de “Tıbbi Çaylar Çalışma Grubu” üyeliğine seçildi, devam etmekte.
 
TÜBİTAK’da Yayın Dağıtım Daire Başkanı (3 yıl), Botanik ve Eczacı Dergileri editörlükleri görevlerini yaptı.
 
YÖK Denetleme Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu uzmanı olarak değişik tarihlerde görev yaptı.

Tarım Bakanlığında
2005 yılında “ Bitki Komisyonu” başkanlığı görevine seçildi. Halen bu görevi devam etmektedir.
 
1994 yılından beri Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi) Derneği başkanıdır. Yurt dışındaki bilimsel komisyonlarda uzun süreli üyelikleri bulunmaktadır .
 
Esas çalışma alanı, Eczacılığın tabiattan elde edilen ilaçlar kısmıyla uğraşan Farmakognozidir. Bu alandaki en önemli çalışmaları “Türk Halk İlaçları” konusunda vermiştir.
 
Eczacılık Tarihi Çalışmalarının en önemli eseri ise“ Eski Türk Eczanesi Müzesi”dir.
 
Orkidelojistir. ”Türkiye Orkideleri” adlı bir kitabı da bulunmaktadır.
 
Yönetiminde 45 doktora ve Y.Lisans tezi hazırlanmıştır.
 
150 civarındaki bilimsel makalesinin yanında 300 civarında popüler bilim makalesi bulunmaktadır. Yayınlarına 4800 civarında atıf yapılmıştır, h indeksi 34 dür.
 
2008 yılında Eczacılık Bilim ödülünü kazanmıştır.
 
Halen
Bakanlıklardaki Komisyon ve Yeditepe Üniversitesi’ndeki görevlerinin yanında, Eczacı ve hekimlere fitoterapi, aromaterapi ve takviye edici gıdalar vb konularda meslek içi eğitimler düzenlemektedir.

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 26 Mayıs, 2018