254. Söyleşi: Bilsay Kuruç - Ekonomi Üzerine...

 

Prof. Dr. Bilsay Kuruç
 
1935'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1963'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak girdi. Doktora, doçentlik ve profesörlük derecelerini burada aldı. Yurt dışında Pittsburgh, Sussex Üniversiteleri’nde araştırmalar yaptı. Oslo Üniversitesi'nde LeifJohansen ile büyüme ve planlama üzerine çalıştı. 1975-1977 yıllarında CHP Araştırma Bürosu (Göreme Sokak)'nun sorumluluğunu üstlendi. Öğretim üyeliği yanında 1978-79 yıllarında Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, 1992-2004 yıllarında Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye adlı eseri 2011 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü aldı.

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 12 Mayıs, 2018