248. Söyleşi: Meryem Fındıkgil - İstanbul ve Meydanlar Üzerine DüşünmekDr. Meryem Fındıkgil

10.02.1958’de Moda’daki özel bir doğum kliniğinde yaşama ilk adımını attı. Eğitim yaşamında sırasıyla Bahariye İlkokulu (1969), Alman Lisesi (1976) ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden (1981) mezun oldu. ‘Afet Sonrası Geçici Konut’ başlıklı yüksek lisans ve ‘19. Yüzyıl İstanbul’unda Alman Mimari Etkinliği’ başlıklı doktora tezini aynı kurumda tamamladı.

Ulkar Holding’te tasarımcı mimar, Tarihi Haydarpaşa Garı RRR Projesinde Danışma Kurulu Teknik Koordinatörü olarak görev yaptı.  İstanbul’un çeşitli tarihi alanlarında Darmstadt ve Karlsruhe Üniversiteleri’nin Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarında bulundu.

Tarihçi Kitabevi (Moda), MİM 85 (Nişantaşı), Mutlu Sanat Odası (Caddebostan) ve Zeynep Sanatevi (Arnavutköy)’nde İstanbul konulu seminerler verdi. Halen görev yaptığı OKAN Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde İngilizce ve Türkçe lisans/ lisansüstü/ doktora programlarında Mimarlık Tarihi zorunlu/seçme derslerinden sorumludur.


YAYIN LİSTESİ

 •     İstanbul Mimarlık Rehberi, TMMO Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul 2015 (1.Baskı).
 •     Halid Emin’ in İsviçre’deki Eğitim Süreci ve Otto Salvisberg, 100 Yılda İki Mimar Sedat Hakkı Eldem-Mehmet Emin Onat,  TMMO Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul 2010.
 •     Kemalettin’in Berlin’i , Mimar Kemalettin ve Çağı,  TMMO Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ortak yayını, Ankara 2009.
 •     Architectural Guide to Istanbul, TMMO Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul 2006 (1.Baskı).
 •     Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, Milli Reasürans Yayınları, İstanbul 2005 (1.Baskı).
 •     19. Yüzyıl İstanbul’unda Alman Mimari Etkinliği, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi programı yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul, 2002.
 •     Afet Sonrası Geçici Konut, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Malzemeleri ve Elemanları Kürsüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1984.
 •     İstanbul-Zeyrek Studien zur Erhaltung eines traditionelles Wohngebietes; Deutsches Orient Instıtut Yayınları; Hamburg, 1982.
 •     Untersuchungen und Sanierungsplanung in Wohngebieten der Altstadt von  İstanbul, Deutsches Archaeologisches Instıtut yayınları; Darmstadt, 1982.
 •     Bauaufnahmen in İstanbul Sommer 1977, Universitaet Karlsruhe Yayınları; Karlsruhe, 1978.SÜREN KİTAP ÇALIŞMALARI

 •     Prof. Dr. Afife Batur ile birlikte, İstanbul'un 19. Yüzyıl’daki Kentsel Dönüşümünde bir Model : Sıraevler“,
 •     Prof. Dr. Johannes Cramer ile birlikte “İstanbul'un Ahşap Konutları”.


 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 24 Mart, 2018