241. Söyleşi: Türkkaya Ataöv - Darwin ve Evrim Kuramı

 

PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV

1932 Gelibolu doğumludur. Uluslararası İlişkiler ve İktisat dallarında (Syracuse ve New York Üniversitelerinden) iki yüksek lisans, Syracuse (New York) Üniversitesi'nden (Uluslararası ilişkiler ağırlıklı) Siyasal Bilgiler doktorası (1959) sahibidir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 40 yılı aşkın süre Uluslararası İlişkiler öğretim üyeliği yaptı. Görev yaptığı diğer üniversiteler; Johns Hopkins Üniversitesi School of Advanced International Relations (Yaz 1957). Harvard Üniversitesi (Yaz 1958), Jawaharlal Nehru Üniversitesi (Şubat 1980), Sovyet Bilimler Akademisi (1970-1972)'dir.

Belli başlı yurt dışı görevleri arasında Birleşmiş Milletler'e bağlı beş uluslararası örgüt merkez yöneticiliği vardır. 1976'da seçildiği "Her Türlü Irk Ayrımına Karşı Uluslararası Örgüt"ün merkez yöneticisi olarak, daha çok Güney Afrika'da apartheid rejimine ve Filistin topraklarında siyonist ırkçılığa karşı yayınlar ve eylem yollarıyla savaş vermiştir.

Prof. Ataöv'ün (başkalarıyla) aldığı B.M. Özel Barış Ödülü bu eylemleriyle bağlantılıdır. Yüz kadar uluslararası bilimsel toplantıya tebliğ verdi. "Ermeni Sorunu"yla ilgili olarak iki Paris davasında (1984, 1985), dört Avrupa Parlamentosu (Strasbourg ve Brüksel) oturumunda (1980'ler). Birleşmiş Milletler İnsan ve Azınlık Hakları Komisyonu (Cenevre) çalışmalarında (1980ler) ve Avrupa Güvenliği ve İnsan Hakları Boyutu toplantılarında (Kopenhag ve Moskova) uzman ve konuşmacı olarak bulundu.

BM Genel Sekreterleri adına çeşitli yerlerde görevler üstlendi. Güney Afrika'ya özgü apartheid rejimi yenilgiye uğratıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Nelson Mandela tarafından Türkiye'den rejim değişikliği törenlerine (eşiyle birlikte) resmen çağrılan Türkiye'den tek isim oldular. 17 madalya/akademik ödül aldı. İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyeliği. (eski) Federal Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı Altın Çelenk Madalyası, Rus Bilimler Akademisi Potçotnaya Gramota Akademik Ödülü, bunlardan bazılarıdır.

KİTAPLARINDAN BAZILARI

 •     Ermeni Belge Düzmeciliği, İleri Yayınları, 2006
 •     Amerika, Nato ve Türkiye, İleri Yayınları, 2006
 •     Siyonizm ve Irkçılık, İleri Yayınları, 2006
 •     Mavi Kitaba Yanıt, İleri Yayınları, 2006
 •     Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu?, İleri Yayınları, 2007
 •     Küba Mucizesi, İleri Yayınları, 2007
 •     2. Dünya Savaşı, İleri Yayınları, 2008
 •     Amerikan Başkanları, İleri Yayınları, 2009
 •     Emperyalizmin Afrika Sömürüsü, İleri Yayınları, 2010
 •     Nazım'ın Hasreti, İleri Yayınları, 2010
 •     Federasyon Başkanlık Yarı Başkanlık, Destek Yayınları, 2011
 •     Keşmir, Hindistan ve Komşuları: Öykü, Terör, Barış, Türk Tarih Kurumu,2014
 •     Ermeni Önderi Boghos Nubar'ın İtirafları 1915-1918 Arası Belgeler, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, 2014
   
Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 3 Şubat, 2018