236. Söyleşi: Halil Akıncı - 1917 Rus İhtilalinin Etkileri

 

Halil AKINCI

1945 yılında Ula’da doğdu. Orta eğitimini İzmir Koleji’nde yaptıktan sonra, lisansını 1967’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Dışişlerinde başkâtip, konsolos, şube müdürü, daire başkanı, bakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu. NATO Sekretaryasında 1980-1989 arası Sovyet Uzmanı Yönetici olarak çalıştı. T.C. Moskova Büyükelçiliğinde başkatip, elçi müsteşar ve Büyükelçi olarak üç defa görev yaptı. Elçi Müsteşarı iken aynı zamanda Aralık 1992 – Mayıs 1993 arasında AGİK (AGİT) in kurduğu ilk bölgesel misyon olan Gürcistan misyonuna başkanlık etti. Daha sonra Eski Sovyet Coğrafyasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Ljubljana ve Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bölge ülkeleri ile ilgili önemli bilimsel toplantı ve çalışmalarda yer aldı. 2008’de Moskova Büyükelçisi olarak atandı. Eylül 2010’da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından Türkdildeş Ülkeler İşbirliği Keneşi (Türk Keneşi) Genel Sekreterliği görevine getirildi ve aynı kuruluşta bir yıl da danışman olarak görev yaptı. Akıncı, 2015-2016 yılları arasında Hazar Strateji Enstitüsü Yüksek İdare Kurulu başkanlığını yaptı. 2016 yılı itibariyle Dış Politika ve Savunma Grubu ve Bilgesam Bilge Adamlar Kurulu üyesidir.

1975 - 2010 yılları arasında Sovyetler Birliği, Rusya, Orta Asya Ülkeleri, Kafkaslar ve Hindistan konulu birçok bilimsel toplantı ve konferanslara katılan Akıncı NATO Sekretaryasında çalışırken çeşitli askeri akademiler ve üye ülkelerin üniversitelerinde ders verdi. Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz bölgesi, Afganistan ve Hindistan hakkında birçok makale yazdı. 2010 yılında Mansura Haidar’ın yazdığı “Hint-Türk Mimarisi” adlı kitabın editörlüğünü yapan Akıncı kitabın “Türkler ve Hindistan, Hindistan ve Türkiye” başlıklı kısmını kaleme almıştır.

Büyükelçi Akıncı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Avrasya Üniversitesinin fahri profesörüdür. Akıncı, İngilizce, Rusça ve Fransızca bilmektedir.  Oya Akıncı ile evli olup, iki yetişkin evlat ve iki torun sahibidir.
 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 23 Aralık, 2017