219. Söyleşi: Sina Akşin - Homo-ahretucus

 

Prof. Dr Sina Akşin

Sina Akşin, 1937’de doğdu. 1955'te Robert Kolej'den mezun oldu ve 1959'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Fulbright Bursu ile ABD'ye gitti. Boston'daki Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında iki farklı yüksek lisans diploması aldı. 1961-1967 arasında Robert Kolej Yüksek Okulu'nda(Boğaziçi Üniversitesi) Uygarlık Tarihi öğretim görevlisi olarak çalıştı. Askerlik görevini yaparken İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Son Çağ Tarihi alanında doktor unvanını aldı (1968).

Doktora tezi olan “31 Mart Olayı” ilk kez bu dönemde yayımlanmıştır. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türk Siyasal Hayatı kürsüsüne asistan oldu.1971-1972'de bir yıl süreyle Birleşmiş Milletler bursuyla İngiliz Devlet Arşivleri'nde çalışmalar yaptı. 1975'te doçent oldu. Doçentlik tezini "İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele" adıyla yayımlandı. 1978-1979'da bir yıl süreyle Fransız Hükümeti'nin bursuyla Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivinde çalıştı. 1980'de Türk Siyasal Hayatı kürsüsü başkanlığına seçildi. O yıl "Jön Türkler İttihat ve Terakki" kitabının ilk basımı yapıldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Toplum ve Bilim gibi dergilerde ve gazetelerde birçok yazı ve denemeleri çıktı.1989'da profesör oldu. 2004 yılında aynı Fakülteden emekli oldu.
 
Eserlerinden bazıları

 • Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi, İmaj Yayınevi, 1996
 • Atatürkçü Partiyi Kurmanın Sırası Geldi, İmaj Yayınevi, 2003
 • Türkiye’nin Önünde Üç Model, Yön Yayıncılık, 2003
 • İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, 3 cilt, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2004
 • Turkey: From Empire to Revolutionary Republic, ([Hurst and Company Publishing], 2007
 • Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 2007
 • Yakın Tarihimizi Sorgulamak, Arkadaş Yayınevi, 3 baskı, 2011
 • Şeriatçı Bir Ayaklanma: 31 Mart Olayı, İmge Kitabevi, 7 baskı, 2014
 • Kısa 20.Yüzyıl Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014
   
Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 22 Nisan, 2017