214. Söyleşi: Mevlüt Çelebi - Osmanlı'nın Akil Adamları: Heyet-i Nasiha

Prof. Dr. Mevlüt Çelebi

1964 Ürgüp/Nevşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu Başdere Köyünde yaptı. Lise eğitimini Kayseri Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tarih Bölümünü 1986 yılında bitirdi. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisansa, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Bölümü’nde okutmanlığa başladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde Milli Mücadele döneminde Türk İtalyan ilişkilerini çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev aldı. Türkiye Bilimler Akademisi, Dışişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun verdiği burslarla İtalya’da, Türk-İtalyan İlişkileri, Anadolu’da Yunan mezalimi ve Ermeni sorunu hakkında arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ağırlıklı olarak 20. Yüzyılda Türkiye-İtalya ilişkilerini araştırmakla birlikte, Milli Mücadele Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk hakkında kitap ve makaleleri yayınlanmıştır.


Eserleri

 • Heyet-i Nasîha, Anadolu ve Rumeli Nasihat Heyetleri, İzmir, Akademi Kitabevi, 1992.
 • Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati, İzmir, Akademi Kitabevi, 1999.
 • Millî Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2002.
 • Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, Akademi Kitabevi, 2005.
 • Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2006.
 • Atatürk ve Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa 2007.
 • Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati ve Yankıları, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 2009.
 • Dünyanın En Uzun Yaşayan Adamı Zaro Ağa 1777-1934, İstanbul, Libra Yayınevi, 2010.
 • İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi (1919-1922) Grek Massacre in Anatolia on Italien Archivies Documents (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2010.
 • İzmir Gazi Heykeli, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2013.
 • Ȃhenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hâtıraları (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2015.
 • Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2016.

 

Soylesi Tarihi: 
Cumartesi, 11 Mart, 2017